Deprecated: Function session_unregister() is deprecated in /home/gnh095/domains/samngaowit.ac.th/public_html/core_main/index.php on line 60
: โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
      ในห้อวงเดือนกรกฎาคม 2557 นี้โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อเป็นการรับทราบสภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ของนักเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกา
ค่ายโรงเรียนสุจริต 
      ค่ายโรงเรียนสุจริต       โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกำหนดจัดค่ายแกนนำโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายแกนนำโรงเรียนสุจริต ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสพฐ.
 


หนังสั้นประกันภัย