อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.42 KB
Adobe Acrobat Document บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.06 KB
Adobe Acrobat Document บทบาทหน้าที่ครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.11 KB