ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160246
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  160246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามเงาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAMNGAOWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าปุย
ตำบล :
  สามเงา
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-599026
โทรสาร :
  055599080
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11112514
อีเมล์ :
  samngao2514@hotmail.com
 
เว็บไซด์โรงเรียน: www.samngaowit.ac.th
Facebook:Samngaowittayakom School Samngaowittayakom School