คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการฝ่ายงานบริหารบุคคล ปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.73 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1017.72 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการให้บริการงานกลุ่มบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.77 KB