การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู (ว1745)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อตกลง(MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.7 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานทะเบียนประวัติบุคลากร และหนังสือรับรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.98 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.49 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานแผนอัตรากำลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.77 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานบรรจุ แต่งตั้ง การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.5 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.71 KB