การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.65 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานบรรจุ แต่งตั้ง และการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (การพัฒนาบุคลากร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 513.5 KB
Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามนโยบาย (งานแผนอัตรากำลัง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.86 KB