การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document ประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.76 KB