ภาพกิจกรรม
คนเก่งของเรา ประกวดภาพวาดโครงการลมหายใจไร้มลทิน
ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
**ซึ่งในครั้งนี้ นายปกรณ์ พิมพมาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้ส่งผลงานด้านการประกวดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยม แห่งความซื่อสัตย์สุจิต
หัวข้อ “ทำให้โควิด-19หายไป เราคนไทยต้องซื่อสัตย์”ภายใต้การดูแลส่งเสริม
ของคุณครูศักรินทร์ สืบสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รวมถึงนายใจ ยอดดำเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,10:09   อ่าน 19 ครั้ง