ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาปีการศึกษา 2564
         วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์  2564  นายนพดล  คงป้อม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูทีมงานแนะแนวของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมอ  ออกแนะแนวให้คำแนะนำเรื่องของการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเปิดสายการเรียนจำนวน 3 สายการเรียนประกอบด้วย สายวิทย์-คณิต  สายศิลป์ภาษา และสายบริหารธุรกิจ(ทวิศึกษา)

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,16:05   อ่าน 23 ครั้ง