ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (อ่าน 189) 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อม.4-ปีการศึกษา-2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 363) 16 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (อ่าน 529) 16 มิ.ย. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 563) 18 มี.ค. 63
เผลแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องระบบเลขฐาน โดยนางสาวรัชนก จินะตา (อ่าน 1308) 03 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร (นายผดุงเกียรติ ปานแดง) (อ่าน 1146) 16 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัว (อ่าน 1368) 05 ก.พ. 59
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรง (อ่าน 1593) 10 ม.ค. 59
จิตอาสา ทำแนวกันไฟถวายในหลวง จำนวน 189 กิโลเมตร (อ่าน 1555) 16 ธ.ค. 58
กำหนดการแจ้งปิดโรงเรียนเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมะ (อ่าน 1545) 30 พ.ย. 58
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (อ่าน 1463) 05 พ.ย. 58
รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ระดับดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1672) 29 ต.ค. 58
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 1687) 31 ส.ค. 58
กิจกกรรมการป้องกันการทุจริต (อ่าน 1503) 31 ส.ค. 58
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงรักชาติ (อ่าน 1265) 31 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1598) 18 ส.ค. 58